Skip to main content

Hyggelig at du ønsker å leie hytte på fjellet i Uvdal.

Leiebetingelsene gjelder for hyttene Halvorstua, Guristua og Torillstua.

Det å leie en hytte på fjellet er i tillegg til alt det hyggelige, også et ansvar om å ta vare på hytta å følge de punktene som er nevnt.

Hyttene våre er familiehytter hvor vi ønsker voksne ansvarlige personer som leietagere. Ønskes det en hytte hvor kun å feste er fokus er ikke dette riktig hytte for dere.

Ved å inngå et leieforhold i en av hyttene samtykkes ansvarlig leietaker til å lese og informere øvrige gjester i reisefølge om at betingelsene i leiebetingelsene blir fulgt.

Er du noen spørsmål anbefaler vi vår "Vanlige Spørsmål side" hvor vi har samlet og svart på de vanligte spørsmålene. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål ta gjerne kontakt med oss

Du må bekrefte at du har lest leiebetingelsene ved å skrive inn ditt navn og e-post nederst på siden.

Velkommen til Fjells


Først litt om strøm

Hytter mottar ikke strømstøtte. Vær snille og begrense bruken av strøm. Vi har valgt å ha normalt forbruk av strøm inkludert i leien.

100 kWh pr. døgn er inkludert. Tilsvarer over 36 000 kWh pr. år. Det er nesten dobbelt av en normal enebolig 20 000 kWh.

Strøm har blitt en betydlig kostand for oss og har praktisk talt tatt bort fortjenesten vår ved å drive utleie av hytter.

Vi har valg å kompensere med å ha rikelig tilgang på ved. Vi setter stor pris på at dere fyrer med ved. Vedfyring er koselig og lager en behagelig varme.

Pass på å fyre opp forsiktig, gi ovn og pipe tid til å bli varm før man legger på mere ved.

Leiebetingelser


1. Generellt      topi

Leiebetingelsene gjelder for leieavtaler som inngås med iUvdal og som gjennomføres av leietaker som da er juridisk ansvarlig for inngåelse av leieavtale på det tidspunkt bestillingen er mottatt av iUvdal. Opplysninger på nettsiden http://www.iuvdal.no og 3. parts bookinger bindende. Det taes dog forbehold om at iUvdal kan endre opplysningene i etterkant av at leieavtaler er inngått dersom leietaker blir informert. iUvdal tar forbehold om eventuelle trykk- eller korrekturfeil.

Alle hytter leie ut på selvbetjent basis. Vi tilbyr matkasse ferdig i kjøleskapene (egne betingelser gjelder) Vi tilbyr også Catering fra våre samarbeidspartnere. Bestilles i god tid før ankomst. Alle tilleggstjenester må forhåndsbetales.

 

2. Bestilling      topi
2.1 Bestilling og betalingsprosess

Bestillinger for leie som gjenomføres via vår nettside, iuvdal.no eller via 3. part leverandør som booking.com, airbnb mfl. telefonisk eller pr. e-post vil alltid bli bekreftet med en ordrebekreftelse som bekrefter bestillingen på e-post adressen som er registrert i bestillings skjema.
Ved betalingsoverføring fra konto: Leietaker mottar betalingsinformasjon og en link til iUvdal.no hvor all praktisk informasjon og leiebetingelsen står. Ved å fullføre betalingen bekreftes også at "leiebetingelser, veiledning for bruk av boblebad (hvis dette er bestilt)" er lest. Leietaker må selv påføre eget navn og ordrenummer i meldingsfeltet ved betaling.
Bestiller er ansvarlig for å sjekke om ordrebekreftelsen er i samsvar med bestillingen, spesielt ankomst- og avreisedato, bestilte tilleggstjenester og leiebeløp. Ved bestilling via e-post eller telefonisk: 50% av leie betales ved leiereservasjon, 50% (resterende) betales 8 uker før leiedato. Ved manglende innbetaling (7 dager) kanselleres bestillingen automatisk og leieperiode settes automatisk som ledig for booking.
Sluttvask, tilleggstjenester (sluttvask, sengetøy, håndklær mm.) må være disponibelt på iUvdal sin konto 3 dager før ankomst.

2.2 Leiebeløp inkluderer

Leiebeløpet inkluderer strøm* (se punkt 11). Leiebeløpet inkluderer ikke rengjøring, sengetøy, håndklær, barnesenger/barnestoler, toalettpapir, rengjøringsmiddel og lignende. Vask er obligatorisk og utføres av profesjonelle. Obligatorisk utvask til gjeldende avtalt pris gjelder for alle korttidsleieavtaler hvis ikke annet er avtalt. Som tillegg kan sengetøy og håndklær bestilles til gjeldende priser. Det befinner seg en barnestol i hver hytte og vi har en barneseng tilgjengelig som avtales ved behov.

2.2 Aldersbetingelse

Leietaker skal være fylt 30 år for å kunne bestille/inngå avtale med KAH Property. Minst 50% av personene som skal bo på hytten skal være fylt 30 år. Dette skal opplyses om ved bestilling og er et krav at aldersgrensen er oppfylt for å få tilgang til hytten. Utleier kan fratre avtalen hvis kravet ikke er oppfylt. For familier og bedrifter kan det gjøres det unntak etter avtale.

2.3 Deltakerantall og ankomst

Antall gjester skal ikke overstige antallet som står i ordrebekreftelsen. KAH Property forbeholder seg retten til å si opp enhver leieavtale med hensyn til brudd på denne betingelsen, hvoretter leiegjester må forlate eiendommen umiddelbart, uten refusjon. Leieperioden gjelder fra første leiedag kl. 18.00 til siste leiedag kl. 11.00, så sant intet annet er skriftlig avtalt. Ankomst skal skje på leieperiodens 1. dag innen kl. 20.00, såfremt intet annet er avtalt. Evt. annet ankomsttidspunkt skal i god tid innen ankomsten avtales.

2.3 Depositum

Depositumet må være disponibelt på KAH Property sin konto 3 dager før leiestart. Aktivering av bom til området og kode til inngangsdør sendes i e-post når depositum og alle betalinger er betalt i sin helhet.

3. Avbestilling      topi
3.1 Avbestilling

Ved avbestilling av bestillinger gjort via 3. Parts leverandører som booking.com, Airbnb, med flere: Leiebetingelsene til benyttet 3. Partsleverandør er til enhver tid gjeldende.

3.2 Avbestilling iUvdal.no

Ved avbestilling av bestillinger via vår nettside og/eller kampanje/tilbud - 8 uker eller tidligere - før leieforhold starter tilbakebetales/refunderes leiebeløpet minus en administrasjonskostnad. Ved avbestilling mindre enn 8 uker før leieforholdet starter ytes det ikke refusjon eller tilbakebetaling.

4. Depositum      topi
4.1 Generelt om Depositum

Hyttene våre er store og har plass til mange gjester. De er godt utstyrt med mange fasiliteter. Vi har derfor et variabelt depositum avhengig av flere faktorer i bestillingen. Depositumet dekker skader på hytten, inventar, ekstra vask, opprydding ute og inne, oppmøte av representant ved bråk ol.
Det er svært viktig for oss at hytten en godt rengjort og klar når gjester kommer. Det er kun avsatt begrenset tid til rengjøring. Så hvis uhellet er ute og du ikke kan erstatte en ødelagt gjenstand eller en skade, gi oss beskjed slik at den kan erstattes eller repareres for glede for fremtidige gjester og eierne av eiendommen.
Depositumet vil bli returnert i sin helhet dagen etter eiendomsinspeksjonen og eventuelle justeringer som er nødvendige for skade, brudd eller på annen måte. Vennligst informer oss om skader eller annet som oppstår under oppholdet. Hvor skader har oppstått som et direkte resultat av at leietakere misbruk av eiendommen, forbeholder KAH Property seg retten til å kreve leieren direkte for denne skaden, og leien vil bli avsluttet med øyeblikkelig virkning.

4.2 Skader

Ved skadetilfeller er leietaker forpliktet til å kontakte KAH Property umiddelbart samt betale egenandel på KAH Property sin forsikring og evt. dekke a ndre skader som forsikringen ikke fanger opp. Leietaker er ansvarlig for person eller tingskade under leietiden, noe han allerede er­ eller kan bli forsikret mot gjennom normal ansvarsforsikring. Hytten følger ikke boligstandard og man må være særlig påpasselig med barn både i og utenfor hytten. KAH Property frasier seg ethvert ansvar i leiefoldet og foreldre er selv ansvarlig for fallskader eller andre skader som skjer med leietakere eller besøkende i leieforholdet både ute og inne i hytten. Ved reklamasjon ifm skade i/på hytten skal leietaker informere KAH Property så snart det er mulig men innen 24 t og bli enig om en frist til å rette skaden tilfredsstillende. Hvis leietaker reiser fra hytten uten å ha reklamert innen fristen, bortfaller mulig reklamasjonsretten og KAH Property kan ikke pålegges noen erstatningsansvar. Skader som oppstår etter at leieoppholdet er fullført, men som oppstår pga at vinduer eller dører ikke er låst faktureres avhengig av skadens omfang, minimum kr 2000,-

4.3 Trekk i Depositum

Overtredelse av bestemmelser om røyke- og husdyrforbud kan medføre en renholdsavgift fra kr 3.500. Evt. ekstra rengjøring av hytten innvendig medfører en ekstra rengjøringavgift fra kr 1.500,-. Det samme gjelder for evt. forsøpling utenfor hytten. Dette gjelder spesielt hvis det er tilgriset med røyk-, snusrester, bokser, flasker o.l. ute på hyttens eller hyttens naboområde. Vi har hatt problemer med brukte posjonposer med snus både ute og inne i hytta og sigarettsneiper runt om ute. Det er lite hyggelig for våre neste gjester. Vi trekker derfor fra kr 100 i depositum pr. sigarettsneip, posjonpose snus, bokser, flasker, plastglass og annet søppel som ligger i og rundt hytta eller på hyttens naboområde for opprydding.  Rengjøring av Jacuzzi, som følge av grunsete vann, lukt, bruk av såpe, bruk av oljer, faktureres/trekkes i depositum et beløp kr 1.500,-. Må vannet byttes faktureres/trekkes i depositum kr 3000,- Knust glass i Jacuzzi faktureres/trekkes i depositum kr 5000,- Nytt filter, ødelagte dyser, andre skader, henting, bringing, frakting, montering, rigging og organisering faktureres i tillegg.

4.4 Rengjøring

For rengjøring gjelder obligatorisk vask til fastsatt pris. For leieavtaler som strekker seg lenger enn uke/midt uke/weekend kan annet avtales. Obligatorisk vask av hytten omfatter ikke grovrengjøring inne og ute. Ekstra vask eller annen nødvendig opprydning/rengjøring som ligger utenfor det normale vil faktureres leietaker i etterkant.

5. Hytteregler      topi
5.1 Hytteregler generelt

Leietaker forplikter seg til å følge hytte-/ordensreglementet som gjelder i hyttene. Ved brudd på dette reglementet kan juridisk leietaker bli erstatningsansvarlig for evt. tap eller skader som er blitt påført personer eller objekter. Leietaker er forpliktet til å behandle hytten på en omhyggelig og behørig måte, idet han hefter for alle skader som han eller ledsagende personer måtte forårsake på hytten, innbo og tilhørende utstyr, som f.eks. på møbler, tv, service, jacuzzi etc.

For at vi skal ha et best mulig innemiljø for alle våre gjester og allergikere har vi skofrie hytter. Hvis det er et behov for sko inne anbefaler vi å ta med innesko eller tøfler.

5.2 Avtalt bruk av hytte

Leietaker kan ikke bruke hytten til annet enn det som er avtalt ved bestilling (normalt sett er dette som bruk av fritidsbolig/møtelokaler/overnatting for bedrifter) og tillater ikke å sette opp telt, campingvogn, musikkanlegg eller karbad/stamp på hyttetomten.

5.3 Flytting av møbler ol.

Møbler, TV, stereoanlegg, bord, benker ol. skal ikke flyttes på eller om-møbleres. Møbler som befinner seg inne i huset skal ikke benyttes ute. Utemøbler skal ikke benyttes inne i huset.

5.4 Støynivå

Leietaker plikter å holde et lavt støynivå mellom kl 23:00 - 08:00. Grovt brudd på allmenn ro kan medføre utkastelse før leieperiodens slutt. Kostnader KAH Property har i forhold til dette bli fakturert juridisk leietaker. Utleier har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom leietaker eller med reisende opptrer forstyrrende, gjør skade på hytten eller området rundt, samt om hytten brukes til noe annet enn avtalt formål. I tilfeller der avtalen sies opp, må leietaker med selskap umiddelbart forlate hytten, uten at leiebeløpet tilbakebetales.

5.5 Bruk av Gassgrill

Hvis gassgrill benytets skal denne kun benyttes til grilling av mat. Grillen rengjøres etter bruk. Gass til normal grilling er inkludert. Vi sjekker gassbeholdningen før leieforholdet slik at det skal være rikelig til oppholdet. Skulle likevel beholderen bli tom kan denne byttes konstandsfritt hos Nærbutikken Uvdal. Grille skal rengjøres etter bruk slik at denne er klar for neste leiegjest. Grill er kun tilgjengelig i sommersesongen.

5.6 Røyking ikke tillatt

Det har aldri vært røyket inni våre hytter. Vi ønsker å fortsette med dette. For posjonsposer med snus og sneiper se eget punkt 7.3

5.7 Hund

Det er tillatt med hund i våre hytter. Men dette må avtales skriftlig og det må opplyses hvilken hunderase sammen med bestillingen. Hund skal ikke være i sofaer eller i senger. Puter og lignede skal ikke benyttes som hundeseng. Skulle det likevel forkomme må vi desverre trekke fra kostnader til rengjøring evt. rens fra depositum. Hvis det er hundehår ber vi om at dette støsuges nøye ved utsjekk.

5.8 Avlutning av leieavtale

Dersom avtalen sies opp umiddelbart som følge av ovennevnte årsaker, debiterer utleier en omkostnings avgift tilsvarende skaden, imidlertid minst kr 5000. Utleier forbeholder seg retten ved en eventuell umiddelbar oppsigelse av avtalen å kunne stenge boenheten og fjerne leietakers eiendeler og har ikke ansvar for gjenglemte gjenstander. Eventuell tvist vedrørende leieforholdet skal løses i minnelighet ved oppnevnelse av en objektiv person som begge godtar, hvis ikke skal tvisten løses i Nesbyen tingrett.

6. Avreise    topi
Siste leiedag før avreise

- Leietakere rydder hytta og ser over at alt ser riktig og og at alt fungerer.
- Hundehår støvsuges/fjernes.
- Rydder kjøkken og tar kjøkkenoppvask. Oppvaskmaskiner settes på slik at alt er ferdig når vaskeselskapet ankommer.
- Tømmer kjøkkenskap, kjøleskap og fryseskap.
- Sjekk at all døre og vinduer er lukket og låst.
- Alle varmeovener sette på 10 grader (vinter ) Elle skrus av (sommer)
- Sjekk soverommene for gjenglemt. Desverre er det mange som glemmer ting.

Husk! Skader, små eller store SKAL meldes til iuvdal senest innen kl. 11:00 påfølgende dag direkte til iuvdal på telefon eller til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Husk å legge ved bilder av skader som dokumentasjon.

Kommunen har egen hytterenovasjon.

avfallpunkt

Det er egne renovasjonspunkter hvor du kan levere kildesortert avfall. 

Hvis du kjører mot Oslo - Uvdal Alpinsenter

Punktet ligger ved Uvdal Alpinsenter. 

Googlemaps til punkt

VIKTIG! Kast ikke søppel i naboenes private søppeldunker.

 

Hvis du kjører mot Geilo /Bergen - Nørstebølia

Da er det to steder å velge mellom når du kommer fra Halvorstua.

Punktet Nørstebølia ligger ved FV40 ved innkjøring til Nørstebølia. Dette er 350 meter nord for avkjøring til Høk ved toppen av alpinparken.

Googlemaps til punkt

Hvis du kjører fra Hagaset Torillstua eller Guristua

Punktet Lomlia ligger ved FV40 ved innkjøring til Lomlia rett ved kommunegrensen til Hol. 

Googlemaps til punkt

7. Internett og Kameraovervåkning (CCTV)  topi

Fiberinternett er tilgjengelig i alle våre hytter.

Hovedleietakeren har juridisk ansvar for bruk av internett eller tjenester relatert til internett for alle andre leietakere i reisefølget. Vedkommende må sikre at alle i reisefølget til enhver tid følger gjeldende lover og regler når det gjelder bruk av internett i hele leieperioden.

Nedlasting av ulovlig eller opphavsrettsbeskyttet materiale er strengt forbudt.

I tillegg, av sikkerhets- og eiendomsmonitoreringsformål, er det installert langdistanseovervåking med CCTV i innkjørselen og visse områder av hytta. Overvåkingen er plassert på en avstand som forhindrer gjenkjennelse av ansikter eller enkeltpersoner generelt. Denne overvåkingen er i samsvar med gjeldende lover og er kun ment for beskyttelse av eiendommen og sikkerheten til beboerne. Enhver misbruk eller forsøk på å manipulere CCTV-systemet er strengt forbudt og kan føre til rettslige konsekvenser.

8. Strøm      topi

Det er stort fokus på bruk av strøm i dag og vi ønsker at våre gjester skal ha et bevisst forhold til fornuftig bruk av strøm også når dere er i våre hytter.

Strømmen som brukes skal betales og med dagens strømpriser er dette allerede en betydelig kostnad. Vi vet at våre gjester er fornuftige og vi har derfor valge

å inkludere normalt forbruk av strøm i leieprisen.

For de aller fleste av våre gjester vil da strømmen være helt inkludert. For de av våre gjester som ønsker å sove med vinduet åpent og varmeoven på fullt, vil de få det gjelder, måtte betale for det. Rett og rimelig mener vi.

Slik fungerer det:

Vi har valgt å ha normalt forbruk 100 kWh pr. døgn strøm inkludert i leien. Tilsvarer 36 000 kWh pr. år som burde være rikelig, da dette er mer enn dobbelt av normalt strømforbruk for enebolig i Norge.

Forbruk over 100 kWh faktureres med kr 5 pr. kWh (inkludert arbeidet med å regne dette ut, lage og sende dokumentasjon)

Hytter har vesentlig dyrere strøm enn eneboliger og leiligheter. Vi mottar heller ikke strømstøtte. Dette merkes spesiellt godt på hytter og er en utfordring da hytter har ikke samme krav til standard som boliger.

Vi har lagt til rette for dette som best det er mulig og vi har nå tilgang til forbruk i hyttene med kontinuerlig strømavlesning fra vår strømleverandør. Vi har mange års erfaring med utleie og vi har mye brukerdata på hva normalt strømforbruk i hyttene pr. dag og pr. person.

9. Elbil      topi

Våre hytter har ladestasjon for elbil. Denne av avstengt og det må må få beskjed om denne tjenesten skal benyttes. Forbruk av strøm til lading av elbil faktureres med samme dagspris pr. KW som overforbruk. Vi ber om forståelse for at vi er nødt til å ta betalt for strøm som skal benyttes til elbil da dette  ikke har noe med selve oppholdet i hytten å gjøre. Det at vi har lader til våre gjester er ikke for å få størst mulig fortjeneste men for å dekke kostandene våre for å kunne tilby tjenesten.

Vi har kun en ladestasjon i våre hytter. Hvis det er fristende å lade en ekstra elbil fra vanlig strømkontakt får vi et umiddelbart varsel om unormalt høyt strømforbruk fra våre hytter. En representant kommer da innom hytten det gjelder for å sjekke om det er en feil eller for å finne årsaken til hva som har utløst varselet. Skyldes dette gjester som lader elbil fra stikkontakt eller med skjøteledninger ut gjennom vinduer eller lignende anses dette som et grovt brudd på leiebetigelsene for leie av våre hytter. Grovt brudd, ved å sette liv, helse og eiendom i fare ved brann, gir grunnlag for å si opp leieavtalen umiddelbar virkning.  Vi kan ikke forstå at enkelte gjester tar denne risikoen og ikke anser alvorligheten av at hele hytten kan brenne til grunnen med de konsekvenser det kan medføre. Merk at hovedleietaker er direkte ansvarlig for skader eller brann som oppstår som følge av brudd på leiebetingene.

10. Bom      topi
Det er veibom inn til Torillstua, Guristua og Hagaset Tunet.

Send oss telefonnummer minumum 36 timer før ankomst til de som kjører bil, så legges de inn i vår automatiske bom. Når bommen skal passeres så ringer dere enkelt et mobilnummer. bommen går da opp. Dette er kostandsfritt og ubegrenset antall biler.

 
Smådølvegen - Youpark

Betalingsbom på Smådølveien. Denne veien er en privat vei hvor vi betaler kr 95,- for å kjøre gjennom. Pengene brukes til å holde veien i orden og vi ber om forståelse for dette. Vi tilbyr våre leietakere å legge inn 2 bilnr. som kan kjøre kostnadsfritt gjennom bommen. For å få dette til må vi ha tilsendt bilnummer det gjelder 36 timer før ankomst.

 

Andre passeringer må betales av leietakere. For å betale passeringer enklest mulig og uten ekstra kostnader.
- Gå inn på Youpark.no - Søk med ditt bilnr. - Betal passeringene med Vipps.

youpark.png

11. Annet      topi
11.1 Vær og Fremkommelighet

Været skifter fort på fjellet og det er ansvarlig leietaker som har ansvar for å ta forhåndsregler om fremkommelighet med bil. Underkjølt regn forekommer hyppig i vintermånedene.

Spesiellt på småveiene kan is og snø tine i varmegrader på dagtid for så å bli til is igjen på ettermiddag/kveld. Det er viktig å med knipetak/kjetting hvis du kjører med piggfrie dekk og/eller er usikker på vær og kjøreforhold.

Ha gjerne med en liten pose med sand. Det tar ofte lang tid fra vi bestiller brøytebil/strøbil til den kommer. Og noen timer etter det er strødd er sanden borte og det må strøs på nytt.

Vi prøver selvsagt å tilrettelegge for så gode kjøreforhold som det er gjennomførbart. Er du usikker på om du kommer frem så stopp bilen å gå litt bortover veien for å se an forholdene. Det kan være vanskelig å snu bilen når du har begynt å kjøre på stikkveiene.

Kjører du deg fast gjelder vanlig veitrafikkregler og hvis uhell skulle oppstå, anbefaler vi benytte vanlig veiredningstjeneste.

Strøm er inkludert i leieforhold og avtales separat for langtidsleieforhold. Vær oppmerksom på at hvis alle varmekildene settes på samtidig sammen med varmtvannstank, stekovner, kokeplater og boblebad vil det belaste anlegget slik at i værstefall kan sikringer ryke.

Utleier kan ikke holdes til ansvar/erstatningspliktig overfor leietaker ved strømbrudd, vannmangel, vannmangel som følge av overforbruk hvor vann kommer fra brønn som dekker normalt forbruk, problemer med Internet, TV-signaler eller annen drift/driftsstans utleier ikke rår over.

11.2 Personvern

Ved å bestilling samtykker leietaker at personopplysninger kan behandles av utleier. Dette er nødvendig for å kunne gjennomføre vanlig leietaker/gjesteadministrasjon der utleier har tilgang til personopplysninger i tilfelle ulykker eller for å administrere og behandle eventuelle skader og lignende.

11.3 Force Majoure

Utleier kan ikke klanderes eller stilles til ansvar for avbrudd i leieforhold dersom overnattingsstedet ikke kan benyttes ved krigshandlinger, naturkatastrofer, epidemier/pandemier, endring av bestemmelser i lovgivning eller offentlig vedtak i medhold av lover/pålegg, markedskonflikter, innbrudd, brann, brudd i internett signal/vann/ energi tilførsel, fremkommelighet som følge av vær eller stengte veier eller andre omstendigheter som utleier ikke rår over, og heller ikke kan forutses som er til hinder for at leieforhold kan gjennomføres, såkalt force majoure.

11.4 Tvister

Ved forståelsen av ovenstående leiebetingelser skal uansett nasjonalitet på leietaker norsk rett komme til anvendelse. Vernetinget er i Nore og Uvdal. Hel eller delvis ettertrykk av iUvdal sitt materiale på nettsider eller skriftlige dokumenter er ikke tillatt uten tillatelse fra iUvdal.

Gjelder kun for Halvorstua      topi

Bruk av Badstue

Det er viktig å la badstuen varmes opp skikkelig og la den nå ønsket temperatur før man går inn eller kaster vann på steinene.

Om du må kaste mye vann på steinene for å få den varm nok, har ikke ovnen nådd riktig temperatur på forhånd. 

Det er like viktig å ikke la badstuen stå stille etter at den er varm nok, da dette er lite energieffektivt.

En god måte å holde energiforbruket i sjakk på er å bruke badstuen med en gang den har blitt varmet opp.

Med tanke på de ulike helsemessige fordelene å gå i badstuen kan ha, er 15-20 minutter nok.

Badstue ovnen har tidsur med tidsforsinkelse. Du kan da stille inn at badstuen skal skrus på etter en forhåndsinnstilt tid. Se bruksanvisningen.
Gjelder kun for Torillstua topi

Utvendig Boblebad


Viktig!!!
Glass, flasker, krus og alt som er knuselig skal IKKE benyttes i boblebadet. Det finnes egne melanin glass på en egen hylle på kjøkkenet. Vær snill og respekter dette. Skulle det knuses glass eller komme noe annet i boblebadet som ikke skal være der vil dere måtte betale for tømming og vasking av badet.
- Fjern eventuell snø ved utgangsdøren. Dette må gjøres fra utsiden. Det finnes en spade ved inngangen til hytten.
- Fjern også snø rundt (spesielt baksiden der som lokkløfteren skal skyves bak) og på toppen av boblebadet før dere prøver å løfte av lokket. Sjekk at alt er ok før dere bader.
- Husk å legge steinene tilbake på lokket. 

 

 1 )

Lokket er todelt og lokket åpnes med en lokkløfter.

jac1  jac2  jac3  jac4

 2 )
Skru så på lyset i badet. Dette gjøres på displayet

3 )
Sjekk temperaturen. Badet bør være 37/38 grader. Utfør en visuell kontroll av vannet. Hvis vannet ikke er klart og/eller ikke lukter rent så utsett badingen til dette er avklart med utleier. Ta ut klordispenseren som flyter i overflaten. Denne legges på bakken ute (ikke inne i hytten) på et sikkert sted, slik at den ikke blir tråkket på eller skadet på noen måte. Hvis det ikke er en klordispenser som flyter betyr det at det er tilsatt klorgranulat manuelt. Se punkt 8 for tilsetting av klor. 

4 )
Alle skal alltid dusje og vask kroppen grundig med såpe uten badetøy før all bading. Det er spesielt viktig å skylle såpe godt av kroppen. Hvis ikke såpen er skylt godt av vil vannet i badet bli grålig i fargen. Ved grått vann etter endt leieforhold må badet renses eller vann byttes. Dette er mye arbeid eg det er for leietakers regning så vær nøye med såperester.

5 )
Ikke bruk oljer, duftkuler eller såpe i badet. Ved oljer, duft eller såpe i vannet etter endt leieforhold må badet renses eller vann byttes. Dette desverre for leietakers regning så vær nøye med dette.

6 )
Del badingen opp i flere økter. Det å bade for lenge om gangen, spesielt når det er kald, kan være skadelig og kan gi Hypotermi. Husk ha noe på hodet under badingen (lue elller lignende), slik at ingen får en slik reaksjon når dere går ut av det varmebadet og ut i vinterkulden. Dette gjelder selvfølgelig bare når det er kaldt.
Ikke bruk oljer, duftkuler eller såpe i badet. Ved oljer, duft eller såpe i vannet etter endt leieforhold må badet renses eller vann byttes. Dette desverre for leietakers regning så vær nøye med dette.

7 )
Bruk sunn fornuft. Ikke la barn bade alene uten konstant tilsyn. I henhold til leiebetingelsene er anvarlig leietaker anvarlig for sikkerheten til alle leietaker i leieperioden

8 )
Når dere er ferdig å bade,  tilsettes: 1 plastskje (ikke metall) klor. Eller målebeger. 1 dl. Ved mye bading tilsettes mellom en og to skjeer klor etter bading eller målebeger 2 dl. Beholder med klor står i barnesikret beholder under vasken på kjøkkenet.

Det er ansvarlig leietakers ansvar å tilse at denne regelen følges. Hvis badet benyttes uten at det er tilgang på klor i vannet vil det relativt raskt kunne oppstå skadelige bakterier i vannet. Slike bakterier er alvorlig og hvis dette oppdages vil badet blir stengt umiddelbart. Følger av bakterier i vannet vil være ansvarlig leietakers ansvar. Hvis dette skulle skje må det gis beskjed til utleier snarest. Vannet må da byttes og badet rengjøres. Dette utføres for leietakers regning så vær nøye med dette.

9 )
Husk tørk opp alt vann som ligger på laminatgulvet utenfor badene, når dere går inn og ut. Gulvet tåler ikke at det blir liggende vann.

10 ) 
Om dere bruker boblebadet mye, kan vannstanden på boblebadet gå noe ned. Om dere ser at vannstanden går under de øverste dyser, MÅ dere ta kontakt med utleier. Det må ALLTID være vann over alle dysene, ellers så kan det bli skade på boblebadet og sirkulasjonssystemet. Dette kan bli en dyr kostnad.

Skulle det være andre spørsmål er det bare å ta kontakt. Det er bedre å ringe en gang for mye enn at noe går galt.

Nå er det bare å nyte uteboblebadet! Ha det gøy og kos dere i det herlige boblebadet. Husk å følge de sikkerhetsreglene og retningslinjene vi har gitt, slik at opplevelsen blir så hyggelig og trygg som mulig. Nyt oppholdet og det avslappende badet i vakre omgivelser!

 


Godkjenn Leiebetingelsene      topi

 

Godkjenn Leiebetingelsene

For å leie en av våre hytter må du godkjenne leiebetingelsene ved å krysse av i boksen


For å kunne leie våre hytter må du godkjenne leiebetingelsene
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.